Bechterews sjukdom diagnos

Att ställa diagnosen bechterews sjukdom kan ibland vara problematiskt. Det kan då vara bra att själv läsa på och vara uppmärksam mot symtom som är typiska vid bechterews.

Bechterews sjukdom – diagnos

Eftersom att symtomen för Bechterews sjukdom kan vara väldigt diffusa och svåra att diagnostisera så är det oerhört viktigt att man uppsöker läkare vid minsta misstanke om sjukdom för att kunna få rätt diagnos så snabbt som möjligt. Bechterews sjukdom är en reumatistisk sjukdom och kan lätt bli förväxlad med någon annan av de reumatistiska sjukdomarna. Den främsta anledningen till att det är viktigt att snabbt kunna ställa rätt diagnos är att man snabbt ska få veta vad man kan göra för att behandla sjukdomen. Det finns kriterier som måste uppfyllas för att en diagnos om Bechterews sjukdom ska kunna ställas. Om 4 av de 5 kriterierna uppfylls är risken lika med 80% att man har drabbats av Bechterews sjukdom och man kan därefter försöka ställa en diagnos.

Kriterier för att kunna ställa diagnosen bechterews sjukdom

De kriterier som måste uppfyllas för att man vid misstanke om Bechterews sjukdom ska kunna ställa en diagnos är smärta i korsryggen, som är starkast under den senare delen av natten och som kommit som ett smygande symtom och sedan övergår i morgonstelhet, och även stelhet som känns av när man har suttit still länge men som sedan minskar drastiskt vid fysisk aktivitet. Något annat som måste uppfyllas för att kunna ställa diagnosen om Bechterews sjukdom är att man ska ha upplevt symtomen i över 3 månader. Hos män måste symtomen och besvären ha börjat före 40 års ålder för att få kunna få diagnosen Bechterews sjukdom.

Det sista kriteriet är att man, med röntgen, ska kunna se att lederna mellan kotorna och i korsryggen har blivit stela. Detta kriteriet är mycket styrkande för en diagnos om Bechterews sjukdom men det är inte alltid man kan se en förändring i ryggen trots att man drabbats av sjukdomen.

Feldiagnostisering då man egentligen har bechterews

Det händer ibland att fel diagnos ställs då det symtomen ibland är otydliga. Då det är en reumatistisk sjukdom kan ibland bechterews sjukdom felaktigt diagnostiseras som ledgångsreumatism eller ischias. Även ryggskott och fibromyalgi kan hamna som feldiagnos då fibromyalgi framkallar ungefär samma värk som Bechterews sjukdom trots att anledningarna till värken skiljer sig.

Samtidigt som det kan kännas skönt att få en diagnos och att få veta källan till besvären, så kan det samtidigt kännas svårt att få reda på att man har en kronisk sjukdom. Det är olika från person till person om man behöver bli sjukskriven på grund av en reumatistisk sjukdom som Bechterews sjukdom, men oavsett så är det viktigt att man berättar för vänner, anhöriga och arbetskamrater om sitt tillstånd. Detta är delvis viktigt för att man själv och människor runt omkring ska få större förståelse för situationen och sjukdomen.

Bechterews sjukdom – orsaker och att få diagnosen idag

Framtiden ser i de flesta fall bättre ut för de som får en diagnos om Bechterews sjukdom idag jämför med för de patienter som fick Bechterews sjukdom förr i tiden. Då var det svårare att veta vilken behandling som var den bästa för patienten och detta påverkade i stor grad till hur prognosen och livet för den drabbade kom att se ut.

Orsaken till hur och varför man får diagnosen Bechterews sjukdom är inte helt känd, men en del beror på arv. Även rökning beräknas öka risken för att drabbas av Bechterews sjukdom. Gruvarbetare och krukmakare ska även ha lättare för att utveckla sjukdomen bechterews då kiseldamm kan vara en utlösande faktor. I avsnittet ”bechterews sjukdom – behandling” får du veta hur sjukdomen bäst behandlas.