Bechterews sjukdom behandling

Det är viktigt att snabbt få en behandling vid bechterews sjukdom och att sedan hålla igång med aktiviteter som ökar rörligheten och medicin mot inflammation och värk.

Bechterews sjukdom  behandling och vård

För att behandla stelheten och smärtan som dyker upp vid Bechterews sjukdom bör man komma igång med behandling så snabbt som möjligt. Den främsta behandlingen av ankyloserande spondylit är träning och andra former av aktiviteter. Smärtan i rygg och kropp kan förebyggas och behandlas effektivt med bland annat bassängrträning.

Man brukar oftast också behandla bechterews med både smärtstillande och läkemedel som dämpar inflammationerna. I en del fall kan man till och med få en chans till rehabilitering i ett land med varmt klimat då värme är en viktig del av den behandling som används vid bechterews sjukdom. Långa, varma bad och även massage är ett bra sätt att lindra smärtan i kroppen och framför allt ryggen.

Bechterews sjukdom – behandling

Till följd av smärta och inflammation i leder kan sakroiliakaleden, som är en större led i höftbenet, drabbas negativt. Som behandling för detta symtom, som är speciellt för just Bechterews sjukdom, kan man få en injektion med kortison i leden som lindrar symtomen och smärtan under en längre tid. I vissa fall skadas en led i samband med Bechterews så svårt att leden behövs bytas med en operation.

Behandlingen ser dock väldigt olika ut från patient till patient och beror mycket på hur långt gången sjukdomen är, samt när den upptäcktes, med tanke på att forskningen har gått framåt en hel del och att man nu vet mer om hur man bäst behandlar Bechterews sjukdom. Du får hjälp av din läkare att sätta ihop en korrekt och bra behandling, oftat med både medicin och rörelseövningar. Fysisk träning är alltid ett bra sätt att lindra symtomen vid Bechterews sjukdom.

Medicinering

Har du blivit drabbats av bechterews sjukdom är det möjligt att du kan få använda något av följande läkemedel som en del av behandlingen.

  • Smärtstillande läkemedel
  • Antiinflammatoriska läkemedel
  • Antireumatiska läkemedel
  • Biologiska läkemedel
  • Kortison.

Bechterews sjukdom – prognos

Prognosen för Bechterews ser oftast bra ut trots att det är en kronisk sjukdom. Om diagnosen ställs relativt snabbt och man får rätt behandling kan man hålla sig symtomfri större delen av tiden trots att symtomen ofta kommer i perioder ( skov). Det bästa tipset för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, trots sjukdom, är att hålla sig aktiv livet ut då träning är den del av behandlingen som har störst inverkan på sjukdomen. Förr i tiden såg prognosen betydligt sämre ut för patienter med Bechterews sjukdom än vad den gör idag. Forskningen har gått framåt med åren och man förstår numera vikten av ett hälsosamt och aktivt liv och hur det påverkar patienten på ett positivt sätt.

Eftersom symtomen vid bechterews sjukdom varierar så pass mycket från person till person, och i vilket skede man upptäcker sjukdomen i, så är en prognos inte alltid samma hos en person som hos en annan. Hos en patient där sjukdomen upptäcks tidigt ser prognosen bättre ut då man nu för tiden vet hur viktigt det är med rätt sorts och relativt mycket träning, medan man hos en patient där sjukdomen funnits under en längre tid får satsa mer på rehabilitering och att anpassa behandlingen av Bechterews sjukdom utefter sjukdomens stadie.

Det går inte att helt botas från den kroniska sjukdomen, och man får räkna med att det inte alltid går att ta bort smärtan helt trots att det på många sätt går att lindra den. För att kunna leva på bästa sätt med sjukdomen är det viktigt att man själv tar ansvar för behandlingen genom att ta hand om sin kropp! För bästa möjliga prognos vid Bechterews är det oerhört viktigt med fysisk träning, och även att hålla kroppen varm och att se till att muskler och leder är mjuka och rörliga.