Bechterews sjukdom

Välkommen till bechterews-sjukdom.se. Här har vi samlat information om ledsjukdomen bechterews sjukdom och hur sjukdomen tar sig uttryck, diagnostiseras och behandlas.

Behandling Diagnos Symtom

Vad är Bechterews sjukdom?

Bechterews sjukdom, även kallad ankyloserande spondylit (AS) eller pelvospondylit, är en ledsjukdom som främst beror på inflammation i leder och muskelfästen. Ett annat namn för ledinflammation, som man kan få vid ankyloserande spondylit, är artrit. Vid sjukdom upplever man en smärta som kommer och går i olika perioder. Om man har drabbats av Bechterews sjukdom är det vanligt att smärtan kommer i tätare intervaller i början. Bechterews sjukdom är en progressiv och kronisk sjukdom och den del av kroppen som blir mest lidande av sjukdomen är oftast den nedre delen av ryggraden. En annan sjukdom som också drabbar främst ryggraden, och även delar i kroppen där muskler, ligament och senor är anknutna till ben är juvenil ankyloserande spondylit.

Bechterews sjukdom är inte särskilt vanligt hos barn utan sjukdomen börjar oftast vid 15-30 års ålder. Det är ovanligt att man får ankyloserande spondylit när man är över 45 år. Det är 2-3 gånger vanligare att män drabbasav Bechterews än för kvinnor.

bechterews-sjukdom

Bechterews sjukdom – symtom

Det finns flera olika symtom på Bechterews sjukdom. Sjukdomen bidrar med symtom där smärta och stelhet är ständigt återkommande. Om man har ankyloserande spondylit upplever även många samma symtom som när man är allmänt sjuk, t.ex. att man är ovanligt trött. Även inflammationer kan vara tecken på sjukdom och man kan efter en tid få problem med ögon och syn. Symtomen för Bechterews sjukdom märks oftast av tydligast på morgonen då man lätt upplever stelhet. Värken blir värre ju längre man lever med sjukdomen och det är därför viktigt att man söker hjälp när man börjar uppleva symtom som kan vara tecken på bechterews sjukdom. Mer om symtom vid bechtews sjukdom.

Bechterews sjukdom – diagnos

En diagnos för Bechterews sjukdom kan vara svår att ställa i början av sjukdomen då de symtom som uppkommer kan tänkas bero på andra sjukdomar. Det brukar ta ungefär 5 år från det att de första symtomen uppkommer tills att man kan ställa en diagnos. Efter att en diagnos har ställts kan man, med rätt hjälp, för det mesta leva ett i stort sett normalt liv när det kommer till både fritid och arbete. Även om man inte fått någon diagnos ännu kan man ändå få en översikt om Bechterews sjukdom och då kunna börja behandlingen innan diagnosen har ställts.

Det är ännu okänt vad som orsakar Bechterews sjukdom, men ett beteende som räknas som något som ökar risken för att drabbas av Bechterews är rökning. Även andra faktorer som kan ge ökad risk för sjukdomen finns i samband med t.ex. gruvarbete.

Den största anledningen till att man drabbas av Bechterews sjukdom är dock genom generna då det är en kraftigt ärftlig sjukdom. Läs mer om hur diagnosen bechterews sjukdom ställs.

Bechterews sjukdom – behandling

Den främsta behandlingen av Bechterews sjukdom består av egen träning för att undvika stelhet och smärta. Kroppen kräver daglig motion i en relativt lugn form, men även en varm dusch kan fungera som smärtstillande. Massage är också en bra hjälp att få som behandling av Bechterews. Med rätt hjälp från både utbildade sjukgymnaster och kunniga, erfarna läkare kan man få en bra behandling av ankyloserande spondylit och man känna sig frisk och leva ett normalt liv trots att man drabbats av den obotliga sjukdomen Bechterews sjukdom. Läs mer om hur bechterews behandlas.